Hotline: 19001298
photo

Audio RCA to RCA 2 Metter

Brand New 100%
binguyenaudio

Giá:250.000 đ

Dây được làm sẵn 2 đầu bông sen RCA ghim trực tiếp vào sub và amplycho dàn loa Karaoke

1.500.000 đ

1.900.000 đ

1.900.000 đ2.300.000 vnđ
500.000 đ990.000 vnđ

4.000.000 đ

3.000.000 đ

5.500.000 đ