Hotline: 19001298
photo photo photo

Beyerdynamic TG 550 Vocal Set Micro

Mới 100% Full Box Bảo Hành 12 Tháng
Beyerdynamic Germany

Liên hệ

The beyerdynamic TG 500 system is available in five sets, each of which contains an individual receiver and two removable antennas. The TG 550 Vocal Set is supplied with the dynamic TG 500H-D handheld transmitter with a TG V50 capsule (dynamic capsule, cardioid) and is perfect for singing, whereas the TG 556 Vocal Set comes with a TG 500H-C handheld transmitter with a TG V56 capsule (condenser capsule, cardioid), making it the perfect solution for presentations. There are matching microphone clamps for both handheld transmitters. The TG L58 clip-on microphone (condenser, omnidirectional) from the TG 558 Presenter Set can be worn in an inconspicuous position during lectures, while the TG 534 Headworn Set with a TG H34 neckworn microphone (condenser, super cardioid) is the perfect choice for theatre productions. Electric and bass guitars can be miked using the WA-CGI instrument cable (6.35 mm mono jack), which is part of the TG 510 Instrument Set.

With an operating range of up to 120 metres, the beyerdynamic TG 500 allows for substantially greater freedom than comparable systems. The switching bandwidth is up to 40 MHz, and when all four frequency bands (518–548 MHz, 606–636 MHz, 794–832 MHz and 1.780–1.810 MHz) are used, up to 72 channels (18 compatible frequencies per band) can be operated simultaneously, thus making the TG 500 system suitable even for larger installations.

Delivery content TG 550 Vocal Set: 

  • TG 500SR (Single receiver)
  • TG 500 H-D (Handheld transmitter with dynamic TG V50 capsule)
  • Microphone clamp
  • 1 pair detachable antennas
  • Batteries
  • Power supply
  • Rack mount kit

Optional available accessories:

  • Charger WA-CD
  • WA-CKF (Rear to front mounting kit)
  •  
Hệ thống TG 500 động lực học có sẵn trong năm bộ, mỗi bộ có một máy thu cá nhân và hai ăng-ten có thể tháo lắp được. Bộ Loa TG 550 được cung cấp với máy phát cầm tay cầm tay TG 500H-D năng động với một viên nang TG V50 (nang năng động, cardioid) và hoàn hảo cho việc ca hát, trong khi Bộ Loa TG 556 đi kèm với máy phát cầm tay TG 500H-C với một Túi TG V56 (viên nang ngưng tụ, cardioid), làm cho nó trở thành một giải pháp hoàn hảo cho thuyết trình. Có cặp kẹp micro phù hợp cho cả máy phát cầm tay. Micro-clip-on TG L58 (bộ ngưng tụ, đa hướng) từ bộ Presenter TG 558 có thể được mặc trong một bài thuyết trình, trong khi các thiết bị đầu cuối TG 534 với một microphone cổ TG H34 (bình ngưng, siêu cardioid) là sự lựa chọn hoàn hảo Cho các tác phẩm sân khấu. Các guitar điện và bass có thể được sử dụng bằng cáp WA-CGI (jack mono 6,3 mm), là một phần của bộ dụng cụ TG 510.

Với phạm vi hoạt động lên đến 120 mét, các beyerdynamic TG 500 cho phép tự do lớn hơn đáng kể so với hệ thống tương đương. Băng thông chuyển mạch lên đến 40 MHz, và khi sử dụng cả bốn băng tần (518-548 MHz, 606-636 MHz, 794-832 MHz và 1.780-1.810 MHz), có tới 72 kênh (18 tần số tương thích trên mỗi băng tần) Có thể được vận hành đồng thời, do đó làm cho hệ thống TG 500 thích hợp ngay cả khi lắp đặt lớn hơn.

 TG 550 Vocal Set:
TG 500SR (Máy thu đơn)
TG 500 H-D (Máy phát cầm tay với viên nang năng động TG V50)
Kẹp micrô
1 cặp ăng ten có thể tháo rời
Pin
Cung cấp năng lượng
Bộ dụng cụ lắp ráp
Phụ kiện tùy chọn có sẵn:

Sạc WA-CD
WA-CKF (Bộ dụng cụ lắp phía sau)

https://binguyenaudio.com/san-pham/beyerdynamic-153/

1.500.000 đ

5.500.000 đ

3.000.000 đ

4.000.000 đ

500.000 đ990.000 vnđ

200.000 đ